Arctic Connect – framtidens digitala handelsväg

Arctic Connect – framtidens digitala handelsväg

2017-07-03 02:25

ALMEDALEN. På måndagen presenterade IT Norrbotten projektet Arctic Connect, som är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland med målet att skapa en ny digital motorväg mellan Europa och Asien. Projektet ger Sverige och svenska företag snabbare och säkrare kommunikation med den asiatiska tillväxtmarknaden, vilket möjliggör nya affärsmöjligheter i både Europa och Asien.

IT Norrbottens VD, Tony Blomqvist, presenterade fördelarna med Arctic Connect tillsammans med Fredrik Lind, asienexpert på Boston Consulting Group. Arctic Connect erbjuder säker och stabil infrastruktur för digital trafik och blir ett alternativ till befintliga land- och sjökablar. Via den digitala motorvägen genom Arktis kan företag i Europa och Asien nå varandra snabbare och effektivare för ökad export och fördjupade samarbeten. Dagens infrastruktur som går genom Sibirien börjar både vara till åren och är känslig för monopolsituationer, med höga kostnader för datatrafiken som följd.

– Det finns två syften med att bygga en sjökabel för datatrafik genom Arktis; dels att säkerställa snabb överföringshastighet mellan Europa och Asien, dels genom att kabeln går på internationellt vatten blir den mindre känslig för avbrott på grund av politisk oro eller monopolsituationer. Det skapar en trygghet och en förutsägbarhet för företagen som är beroende av datatrafik, säger Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten.

Fredrik Lind, Senior Partner & Managing Director, Boston Consulting Group, presenterade vilka affärsmöjligheter som finns med en utökad infrastruktur.

– Ungefär 12 miljarder kr av svensk BNP kan härledas till verksamhet kring datahallar. Den summan kan ökas radikalt om vi har tillgång till en stabil infrastruktur, med hög kapacitet, eftersom det följer nya tjänster med i spåren av infrastruktursatsningarna. Sverige är attraktivt för att bygga datahallar, vi är intressanta för den asiatiska marknaden både gällande tjänster och varor. Kan vi skapa finansieringsformer där både näringsliv och det offentliga bidrar kan vi vinna mycket, framför allt genom att få till snabbare beslut och tidigarelagd byggstart.

I den avslutande paneldebatten framkom bland annat;

Per Åsling, riksdagsledamot Centerpartiet:

– Arctic Connect är en framtidsinvestering för att Sverige ska vara med som ett alternativ vid etableringar av nya näringar, baserade på den digitala teknologin. Vi har alla fördelar med sänkt skatt för datorhallar, stabil miljövänlig elförsörjning och kyla – nu gäller det att vi inom politiken tar ledartröjan för att skapa en global digital strategi.

Anne Graf, VD Hydro66:

– Vi måste komma ihåg att det finns ungefär tio stora aktörer som bygger egna datahallar. För alla andra företag handlar det om att hyra in sig i datahallar. I dagsläget kommer 95 procent av våra förfrågningar från företag utanför Sverige. Vi är beroende av att det finns en stabil infrastruktur fram till datahallarna, annars är det meningslöst. Mycket av debatten kring datahallar handlar om hur många arbetstillfällen som skapas. Vi måste se alla kringeffekter som skapar nya tjänster och sysselsättningar – inte bara stirra oss blinda på hur många som är anställda vid en viss datahall.

Fredrik Lind, Senior Partner & Managing Director, Boston Consulting Group:

– Det finns ett stort intresse för Europa och Sverige bland företag i Asien. Det viktiga är att vi ser till att inte vara nöjda med det vi har åstadkommit hittills, utan fortsätter att följa med i utvecklingen. Annars kommer vi att halka efter.

Eva Häussling, Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande, Svenskt näringsliv

– I dagsläget går 12 procent av den svenska exporten till Asien, som jämförelse kan sägas att 11 procent går till Tyskland. Får företagen rätt förutsättningar förväntar vi oss att handeln kommer att öka. Den asiatiska marknaden är oerhört stor. Vi kan bara ta Filippinerna som ett exempel där Sverige sedan 2016 återigen har en ambassad. Det vi ser här är välutbildade människor som pratar bra engelska och som är öppna för att göra affärer om förutsättningarna bara är de rätta.

Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

– Vi har lämnat in en grundansökan till Kolarctic CBC för att bygga Arctic Connect; politisk förankring pågår; vi söker finansiering; vi har påbörjat marknadsföring och vi ska ta fram en affärsmodell för projektet. Det är med glädje jag kan konstatera att Arctic Connect tas väl emot av både de nordliga handelskamrarna i Finland, Sverige och Norge samt näringsliv och politiken. Det är en bra början.

Projektets partners är IT Norrbotten (Sverige), Cinia (Finland), Bredbandsfylket Troms (Norge) och Polar Net (Ryssland). IT Norrbotten erbjuder Europas största öppna bredbandsnät. Nätet skapar nya möjligheter för tjänster som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.