Digitalisering

Norrbotten Àr Sveriges nordligaste och till ytan största lÀn. Vi Àr den mest glesbefolkade regionen i hela Europa. Med vÄra ca 250 000 invÄnare utgör vi tre procent av Sveriges totala befolkning samtidigt som vi bor pÄ en fjÀrdedel av landets yta. Vi Àr med andra ett lÀn dÀr bredband och e-tjÀnster behövs för att mÀnniskor ska kunna leva, utvecklas, arbeta, bo och Äldras hÀr.

I Norrbotten finns unika möjligheter. Klimatet och den stabila affÀrskritiska infrastrukturen för energi och bredbandskommunikation som redan finns pÄ plats gör regionen mycket lÀmplig för exempelvis datacenter. Till möjligheterna hör givetvis Àven landsbygden som Àven Àr en utvecklingsmotor för besöksnÀringen.

Men den troligtvis frÀmsta tillgÄngen vi har, Àr att vi Àr bra pÄ att samverka. En samverkan som bygger pÄ tillit och förtroende för varandra. En samverkan som skapar ekonomisk tillvÀxt, skalfördelar och effektivisering. Detta Àr en grundförutsÀttning för en ökad digitalisering av Norrbotten.

quote icon
I Norrbotten finns unika möjligheter. Klimatet och den stabila affÀrskritiska infrastrukturen för energi och bredbandskommunikation som redan finns pÄ plats gör regionen mycket lÀmplig för investeringar.

Utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen
IT Norrbotten har sedan början av 2000-talet koordinerat kommunernas utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Norrbotten. I första hand baserat pÄ fiberlösningar. Den senaste aktiviteten har varit att upphandla en trÄdlös infrastruktur som ett komplement till fiber. Norrbotten har lÄngt kvar till uppfyllandet av statens bredbandsmÄl. Vi jobbar dÀrför med flera ÄtgÀrder för att frÀmja dessa mÄl som en nödvÀndig förutsÀttning för digitaliseringen. En av ÄtgÀrderna Àr en ökad medvetenhet om tekniken och dess möjligheter. Allt för att hushÄllen i frÀmst glesbygd ska kunna göra kloka val för framtiden.

SĂ€kerhet
I januari 2016 trÀdde Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsÀkerhet i kraft. Föreskriften innebÀr att den som tillhandahÄller allmÀnna kommunikationsnÀt eller allmÀnt tillgÀngliga elektroniska kommunikationstjÀnster ska vidta lÀmpliga tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder för att sÀkerstÀlla att verksamheten uppfyller rimliga krav pÄ driftsÀkerhet. Föreskrifterna innehÄller bland annat krav pÄ riskanalysarbete och incidenthantering, krav pÄ reservkraft och redundans samt krav pÄ dokumentation.

För att stÀrka och effektivisera driftsÀkerhetsarbetet har IT Norrbotten startat ett projekt för Norrbottens stadsnÀt avseende införandet av utökad driftsÀkerhet.

Norrbottens e-nÀmnd
Norrbottens e-nĂ€mnd Ă€r en politisk nĂ€mnd som omfattar samtliga 14 kommuner i Norrbotten med det gemensamma mĂ„let att driva och stödja utvecklingen av e-förvaltning och digitalisering. Grundprincipen Ă€r att samtliga 14 kommuner gör en gemensam upphandling av digitala verksamhetssystem. Ett pĂ„gĂ„ende projekt handlar om en gemensam datacenterlösning för kommunala verksamhetssystem. En gemensam lösning ökar sĂ€kerheten, tillgĂ€ngligheten och effektiviteten. Enkelt uttryckt – att arbeta med effektiviseringsĂ„tgĂ€rder genom nya digitala arbetssĂ€tt och processer Ă€r grundpelaren i digitalisering.

Polarix 2.0
Sedan tidigare Àr alla kommuner digitalt förbundna via det gemensamt Àgda regionnÀtet som IT Norrbotten driver. Vi tar nu nÀsta steg genom att lansera Polarix 2.0. En nödvÀndig förutsÀttning för kommunernas digitala samverkan i ett gemensamt datacenter. Men Àven en nödvÀndig förutsÀttning för den dagliga digitala driften av en kommun. Polarix 2.0 Àr en kraftfull, sÀker och nödvÀndig tjÀnst i en tid (Covid-19) nÀr det visar sig att möjligheten till distansarbete aldrig varit viktigare och robustheten och prestandan i den digitala infrastrukturen Àr avgörande faktorer för samhÀllets fortsatta överlevnad och utveckling

IoT – Internet of Things
IoT betraktas ofta som synonymt med digitalisering. Det Àr sant ur det tekniska perspektivet. Men digitalisering handlar inte om tekniken i sig utan mer om förÀndrade arbetssÀtt med hjÀlp av tekniken. IT Norrbotten jobbar med de tekniska förutsÀttningarna för att möjliggöra digitalisering i form av effektivisering via förÀndrade arbetssÀtt. I första hand gör vi det genom det som populÀrt kallas IoT och i vÄrt fall kommunikationslösningar för sensorteknik med hjÀlp av LoRa-nÀt och tillhörande system. Vi gör det i samverkan i en allians med andra nÀt runt om i Sverige.

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten Boden Business Park TeknikvÀgen 3, 961 50 Boden
+46 921-690 10  info@itnorrbotten.se