IT Norrbotten deltar i Almedalsveckan 2017

IT Norrbotten deltar i Almedalsveckan 2017

2017-06-13 08:00

IT Norrbotten kommer att delta under politikerveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Under veckan kommer vi att arrangera tre seminarier och en dialoglunch. Syftet är att påverka politiker och makthavare i viktiga frågor som rör IT Norrbottens verksamhet, Norrbotten och Sverige.

– En viktig fråga för Norrbotten likväl som Sverige och Europa som vi kommer att lyfta under veckan är behovet av en digital motorväg mellan Europa och Asien. Vi har redan inlett ett samarbete, Arctic Connect, med aktörer från Norge, Finland och Ryssland där Arktis blir en digital hubb som binder ihop Europa med Asien, säger Tony Blomqvist, vd IT Norrbotten.

Förhoppningen är att övertyga Regeringen om att Arctic Connect är en god affär för Sverige och lyfta vilka möjligheter som en investering skulle innebära.

– Arctic Connect skulle ge svenska företag snabbare och säkrare kommunikation med de asiatiska tillväxtmarknaderna. Projektet skulle också göra Norrbotten än mer attraktivt och ge människor och företag större möjligheter att skapa nya marknader. Inte minst för biltestverksamheten i länet. Det skulle även vara positivt för etableringar av nya datahallar.

IT Norrbotten kommer också att arrangera ett seminarium och en dialoglunch om ”Stadsnät i samverkan” en samarbetsmodell som ger stadsnät möjlighet att effektivisera driften och skapa säkrare nät.

IT Norrbottens program under Almedalsveckan 2017:

Arctic Connect, den nya digitala motorvägen till Asien – framtidens digitala handelsunion?

Måndag 3 juli, klockan 08.30-09.30

Tisdag, 4 juli, klockan 15.30-16.30

Plats: Södra Murgatan 51

Arctic Connect är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland för en ny digital motorväg mellan Europa och Asien. Ett projekt som ska ge Sverige och svenska företag snabbare och säkrare kommunikation med den asiatiska tillväxtmarknaden. Arctic Connect har potential att bli framtidens digitala handelsunion. Via den digitala motorvägen genom Arktis kan företag i Europa och Asien nå varandra snabbare och effektivare för ökad export och fördjupade samarbeten.

Ett mångmiljardprojekt av denna dignitet kräver ett nytt tankesätt vad gäller förståelse för varandras kulturer, vilja att samverka, politiskt mod, affärsutveckling samt regional, nationell och global finansiering. Vilket är det vi arbetar med nu.

Medverkande: Niklas Nordström, ordförande Business Sweden, Tony Blomqvist, vd IT Norrbotten, Anne Graf, CEO Hydro 66, Fredrik Lind (måndag) Boston Consulting Group och Anna Felländer (tisdag), seniorrådgivare hos Boston Consulting Group.

Stadsnät i samverkan - en modell för mindre kommuner som gör små stadsnät större

Måndag 3 juli, klockan 11.00-12.00

Plats: S:t Hansgatan 41, trädgården

”Stadsnät i samverkan” är en samarbetsmodell som ger stadsnät möjlighet att effektivisera driften och skapa säkrare nät. Modellen drivs av det kommunägda IT Norrbotten. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, är det stor skillnad i den digitala utvecklingen mellan stora och små kommuner. Det gäller såväl kommunernas egen service som utbudet av tjänster från privata leverantörer. Små stadsnät har svårare att uppfylla PTS krav på driftsäkerhet och få ekonomin att gå ihop på grund av det begränsade kundunderlaget, medan medborgarna ställer lika höga krav på utbud och service som i storstäderna. ”Stadsnät i samverkan” ger de små stadsnäten möjlighet att möta de förändrade kraven på stadsnäten samt att effektivisera sin verksamhet. Modellen utvecklas för fullt i Norrbotten och nu erbjuder vi er stadsnät att delta.

Medverkande: Catherine Melby, stadsnätsansvarig IT Norrbotten, Dan Lems, bredbandsexpert, Sveriges kommuner och landsting, Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, Crister Lundgren, stadsnätschef, Älvsbyns kommun och Tony Blomqvist, vd IT Norrbotten.