IT Norrbotten träffar digitaliseringsministern för att diskutera Arctic Connect

IT Norrbotten träffar digitaliseringsministern för att diskutera Arctic Connect

2017-01-24 08:00

Förra veckan bjöd IT Norrbotten, i en debattartikel i Dagens Industri, in regeringen till ett samtal om att Sverige måste vara delaktiga i den globala digitala utvecklingen av infrastruktur. Och för att berätta om projektet Arctic Connect som IT Norrbotten startat. 
Inbjudan besvarades direkt och den första februari ska IT Norrbottens styrelseordförande Niklas Nordström och vd Tony Blomqvist träffa digitaliseringsministern Peter Eriksson.

Ni fick snabb respons på er inbjudan. Vad tänker du om det?
- Regeringen la sin nya bredbandsstrategi strax innan jul, vilket troligtvis har inneburit att frågan är tämligen aktuell. Dessutom är det så att Sverige är beroende av den globala ekonomiska utvecklingen. Den marknad som finns nu och som utvecklas hela tiden är beroende av en bra digital kommunikation. Denna fråga är brännhet över hela världen, säger Tony Blomqvist, vd IT Norrbotten.

Vilka förväntningar har ni med mötet?
– Vi ser ju i första hand att regeringen blir informerad och uppdaterad kring projektet och den nya länken som binder samman Asien och Europa via Arktis. I andra hand är det viktigt att Sveriges regering är representerade vid ministermötet om Arctic Connect i Helsingfors den 12 februari. Vid det mötet deltar trafik/infrastrukturministrar från Finland, Norge, Ryssland Kina, Japan, Tyskland samt en EU-representant. Sverige måste här vara med och markera vårt intresse. 
I tredje hand att vi nu får igång en dialog mellan IT Norrbotten och regeringen, så att vi tillsammans kan hantera och dra nytta av projektet Arctic Connect för både Arktis-området och Sverige som helhet.

Vad skulle Arctic Connect/ en ny digital motorväg mellan Europa och Asien betyda för Norrbotten och Sverige?
Projektet ska möjliggöra en global digitaliserad kluster/omgivning för företag genom att skapa en ny digital rutt mellan Asien och Europa via Nordostpassagen. Detta möjliggör ökad etablering av datahallar och dataintensiva företag inom Arktis. Datat kan förvaras säkert och tryggt inom området. Detta främjar befintliga industrier samt företag eller offentlig verksamhet som kommer att digitaliseras inom den närmaste framtiden.
Den nya digitala rutten ger tillgång till den asiatiska marknaden så att företagen i både Norrbotten och Arktis kan nå Asien lättare, snabbare och effektivare för att öka exporten och affärssamarbetet mellan företagen i Arktis och företagen i Asien och vice versa.


Visionen är att bygga en digital motorväg mellan Europa och Asien vilket gör Arktis till en global digital hub. Det möjliggör innovation och teknologi investeringar för små och medelstora företag samt skapar nya investeringar inom vårt projektområde. Den grundläggande investeringen och etableringen avseende Facebook kan nu mångdubblas för att erhålla en mer mångfacetterad ekonomisk tillväxt i Arktis genom bland annat en ökad export av digitala tjänster.


Projektet ska även etablera en länk mellan europeiska och asiatiska företag samt bygga joint ventures och partnerskap inom till exempel bilindustrin, reseindustrin, fintech-industrin(finansteknologi) och e-hälsa. Vad det gäller till exempel asiatiska biltillverkare kan dessa förlägga sina testcentra till Arktis samt möjliggöra för big data-analys och använda resultaten till att utveckla autonomus driving. Synergieffekter kan även upprättas för svensk bilindustri som har ägare i Asien.

Mer om Arctic Connect:
Projektet handlar om att utveckla möjligheterna till en digital motorväg mellan Europa och Asien. Som tack vare att IT Norrbotten tillsammans med partners driver Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät också skulle kunna koppla samman nordostpassagenätet med nya sjöfiberkopplingar mellan Nordamerika och Norge och även via det norrbottniska markbaserade fibernätet. På det sättet skulle det skapas en global världshubb i Nordkalotten.