Stadsnät i samverkan

Stadsnät i Samverkan är en samarbetsmodell för stadsnät med syfte att ge effektivare service samt fler och bättre tjänster till slutkunderna.

Samverkan är volymbaserad vilket bidrar till att minska kostnaderna och öka intäkterna för Stadsnäten. I praktiken innebär det att ju fler stadsnät som deltar ju billigare blir det att driva näten.

Samverkan medför att stadsnäten, genom att arbeta tillsammans, snabbare kan uppnå hög säkerhet i stadsnäten och uppfylla de krav som kommer från olika myndigheter som exempelvis PTS.

Samverkan går ut på att se alla deltagande stadsnät som en del i ett enda stort nätverk. På så sätt kan vi effektivisera vårt arbete och uppnå skaldriftsfördelar som kommer till nytta för kunderna i stadsnäten.

IT Norrbotten verkar som Stadsnätsoperatör (SO) för alla stadsnät som ansluter sig. Som SO ansvarar IT Norrbotten för att tjänsteleverantörerna når slutkunderna i alla anslutna stadsnät.

I vårt erbjudande till de stadsnät som ansluter sig ingår bl.a.

  • avtal med tjänsteleverantörerna
  • OSS/BSS system
  • Webbportal
  • NOC och Beredskap
  • Möjlighet till fältservice

I dag så har vi anslutit följande Tjänsteleverantörer:

BahnhofBoxerBredband2ImegaVisolitJ-FabSappaTH1NG84 GramsArkaden

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten Boden Business Park Teknikvägen 3, 961 50 Boden
+46 921-690 10  info@itnorrbotten.se