Stadsnät

Begreppet stadsnät har kommit att symbolisera lokalt eller regionalt ägda och drivna fibernät. Oftast offentligt ägda och nästan uteslutande med den gemensamma modellen att näten ska vara öppna och konkurrensneutrala. Syftet är att driva en grundläggande struktur där tjänsteleverantörer i konkurrens kan erbjuda slutkunder sina digitala tjänster.

De första stadsnäten i Sverige startades för över 20 år sedan med syfte att utmana det dåvarande statliga telemonopolet och få igång fiberutbyggnaden i kommunerna. Så var fallet även i Norrbotten, som tillhörde de regioner som relativt tidigt kom igång stadsnätverksamheter. IT Norrbottens projektkoordinering var dessutom en stor anledning till en omfattande bredbandsutbyggnad. Nu står det klart att de svenska och norrbottniska stadsnäten tjänat sitt syfte väl. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar.

I dag finns det stadsnät i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Merparten är kommunalt ägda. Tillsammans med marknadens aktörer på tjänstenivå skapas konkurrens, mångfald och utveckling.
Läs med om stadsnäten i Sverige på https://www.ssnf.org/sveriges-stadsnat/statistik/

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se