Om Oss

Nätet förvaltas och utvecklas av IT Norrbotten på uppdrag av Norrbottens 14 kommuner.

IT Norrbotten erbjuder ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service. Vi främjar utvecklingen av nät som klarar högt ställda krav på kapacitet och kvalitet, samt som tar hänsyn till olika aktörers behov:

  • Bredbandsoperatörer som vill hyra svartfiber för att bygga egna nät.
  • Tjänsteleverantörer som vill få tillgång till ett aktivt bredbandsnät med anslutna användare.
  • Mobiloperatörer som behöver fiber för att kunna bygga ut mobilt bredband.
  • Samhällsaktörer (stat, myndigheter, kommuner, landsting) som vill kommunicera med och erbjuda e-tjänster till såväl privatpersoner som företag.
quote icon
Vi främjar utvecklingen av nät som klarar högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

Affärsidé

IT Norrbotten ska möjliggöra och tillgängliggöra digital infrastruktur, för ökad tillväxt och digital delaktighet i Norrbotten.

Affärsidén handlar kort och gott om att tillgängliggöra uppkoppling avseende anslutningen i sig men även att anslutningen är tillgänglig ur ett kvalitativt och säkert sätt. Det vi tillgängliggör ska sen i sin tur möjliggöra tillväxt genom digitalisering, varför det är a och o att vi åstadkommer digital delaktighet.

Historik och ägare

Informationsteknik i Norrbotten AB, IT Norrbotten, bildades 1996 i syfte att vara en utvecklingsmotor för spjutspetsteknologi och affärsdrivande IT-projekt i Norrbotten. Bakom initiativet stod det regionala näringslivet, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Idag är bolagets huvuduppgift att förvalta, utveckla och tillhandahålla länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten.

Vill du läsa vår integritespolicy så hittar du den här.

Integritetspolicy

Läs våra ägardirektiv här.

Ägardirektiv

Läs mer om vårt miljöarbete här.

Miljöpolicy

Styrelse och personal.

Styrelse

Personal

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se