IT Norrbotten

IT Norrbotten erbjuder ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service. Vi främjar utvecklingen av nät som klarar högt ställda krav på kapacitet och kvalitet, samt som tar hänsyn till olika aktörers behov:

  • Bredbandsoperatörer som vill hyra svartfiber för att bygga egna nät.
  • Tjänsteleverantörer som vill få tillgång till ett aktivt bredbandsnät med anslutna användare.
  • Mobiloperatörer som behöver fiber för att kunna bygga ut mobilt bredband.
  • Samhällsaktörer (stat, myndigheter, kommuner, landsting) som vill kommunicera med och erbjuda e-tjänster till såväl privatpersoner som företag.

Affärside
Vi erbjuder ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service, vilket skapar ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

Historik och ägare
Informationsteknik i Norrbotten AB, IT Norrbotten, bildades 1996 i syfte att vara en utvecklingsmotor för spjutspetsteknologi och affärsdrivande IT-projekt i Norrbotten. Bakom initiativet stod det regionala näringslivet, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Idag är bolagets huvuduppgift att förvalta, utveckla och tillhandahålla länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten.

Integritet
Vill du läsa vår integritespolicy så hittar du den här.

Integritetspolicy

Ägardirektiv

Läs våra ägardirektiv här.

Ägardirektiv

Miljöpolicy

Läs mer om vårt miljöarbete här.

MiljöpolicyVi främjar utvecklingen av nät som klarar högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.