IT Norrbotten
Niklas Nordström, Luleå kommun
Ordförande
Inger Eriksson, Erpartner AB
Vice ordförande
Stefan Carlsson, Region Norrbotten
Ledamot
Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner
Ledamot
Mikael Andreasson, HSB Affärsstöd
Ledamot