Påverkan/opinion

Vårt påverkansarbete syftar till att 1) ge offentligt ägda stadsnät och regionnät förutsättning att vara marknadsaktörer inom telekomsektorn 2) skapa förutsättningar att uppfylla bredbandsmålen.

Arbetet har två dimensioner, internt och externt. Det interna påverkansarbetet riktar sig till våra ägare och andra intressenter i regionen och ute i kommunerna. Det är viktigt med en kontinuerlig dialog för att skapa bra förståelse och därmed bra förutsättningar.

Det externa opinionsarbetet handlar främst om att påverka våra myndigheter att fatta bra beslut och därmed ge rätt förutsättningar för stadsnätsverksamheterna, men även att uppnå målen. Påverkansarbetet bedrivs i tätt samarbete med stadsnäten i Norrbotten och branschorganisationer.

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se