IT Norrbotten

Nätet

Vi erbjuder ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät. Med vårt dynamiska nätverk som hela tiden växer och utvecklas kopplar vi upp dig så att du kan möta morgondagens samhälle.

Läs mer

Tjänster

Vi har en kommunikationstjänst för varje behov. Oavsett om du är ett litet företag och vill koppla samman två kontor för säkrare kommunikation eller om du är en tjänsteleverantör som vill hyra svartfiber så har vi lösningen för dig.

Ethernet Direct
Ethernet Multipoint
Nodutrymme
Redundans
Svartfiber
Våglängder

Läs mer

Digitalisering

I Norrbotten finns det unika möjligheter. Klimatet och den stabila affärskritiska infrastrukturen för bredbandskommunikation och energi som redan finns på plats gör regionen mycket lämplig för etableringar av exempelvis datacenter. Bredband och e-tjänster kommer i framtiden vara nödvändiga för att människor ska kunna leva, utvecklas, arbeta, bo och åldras i länet.

Läs mer

Stadsnät i samverkan

Stadsnät i Samverkan är en samarbetsmodell för kommunala stadsnät med syfte att ge effektivare service samt fler och bättre tjänster till användarna. Genom samverkan kan vi öka säkerheten och göra stadsnäten mer kostnadseffektiva.

Läs mer

IT Norrbotten erbjuder Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service. Vi främjar utvecklingen av nät som klarar framtidens högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

Mer om oss

Nyheter