Bygg den arktiska kabeln

Bygg den arktiska kabeln

2017-01-18 04:00

Dagens industris ledare den 16 april tar upp behovet av en ny fiberbaserad sjökabel mellan Europa och Asien via nordostpassagen och att regeringen och Sverige hÀr mÄste engagera sig i frÄgan. DI har helt rÀtt i sin analys att Sverige Àven mÄste vara delaktiga i den globala digitala utvecklingen av infrastruktur.

I Norrbotten har vi sedan ett Är tillbaks genom vÄrt kommun och regionÀgda bolag, IT Norrbotten engagerat oss i frÄgan för att utveckla möjligheterna till en ny digital motorvÀg mellan Europa och Asien. Utvecklingsarbetet sker med utgÄngspunkt frÄn Arktis alltsÄ de nordligaste delarna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Arktis blir en global hubb via den fiberbaserade sjökabeln och binder dÄ samman Europa med Asien.

Tillsammans med företag i ovanstÄende lÀnder har vi startat projektet Arctic Connect, dÀr den finska partnern Àr Cinia som till huvuddelen Àgs av finska staten.

Men det handlar inte bara om att binda samman Europa och Asien. IT Norrbotten driver tillsammans med partners ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnÀt. Genom det samarbetet och projektet Arctic Connect kan vi Àven koppla samman nordostpassagenÀtet med nya sjöfiberkopplingar mellan Nordamerika och Norge och Àven via det norrbottniska markbaserade fibernÀtet. PÄ det sÀttet skapar vi en global vÀrldshubb i Nordkalotten.

De nya digitala rutterna ger tillgÄng till marknaderna i Asien, Nordamerika och Europa sÄ att företag kan nÄ varandra lÀttare, snabbare och effektivare för att öka exporten samt öka affÀrssamarbetet mellan företagen i respektive land.

Digitalisering samt nya tjÀnster och produkter behöver infrastruktur som kan stödja digitala tjÀnster. Detta skapar en differentierad industrialisering inom bÄde Arktis och Sverige samt möjliggör grÀnslösa tjÀnster och affÀrsmodeller mellan de berörda marknaderna.

Ett projekt av ovanstÄende dignitet krÀver förstÄelse för andra kulturer, viljan att samverka, politiskt mod, affÀrsutveckling samt bÄde regional, nationell och global finansiering. Vi kan konstatera; Ja Finlands sak Àr vÄr.

IT Norrbotten har dÀrför bjudit in Infrastrukturministern Anna Johansson till ett första möte om vÄrt arbete med Arctic Connect. Detta Àr ett första steg för regeringen att bli delaktig pÄ. NÀsta steg Àr att delta pÄ ett möte i Helsingfors under februari mÄnad dÄ trafikministrarna i Finland, Norge, Tyskland, Ryssland, Japan, Kina, Japan samt en EU- representant trÀffas för att diskutera Arctic Connect.

Niklas Nordström, kommunalrÄd, LuleÄ

Tony Blomqvist, ordförande, IT Norrbotten

Du kan Àven lÀsa debattartikeln hÀr: http://www.di.se/opinion/norrbotten-bygg-den-arktiska-kabeln/