Regionnätet

Det öppna bredbandsnätet är konkurrens-och leverantörsneutralt, där marknadens olika aktörer får tillgång till nätet på lika villkor.

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten Boden Business Park Teknikvägen 3, 961 50 Boden
+46 921-690 10  info@itnorrbotten.se