Regionnätet

Det öppna bredbandsnätet är konkurrens- och leverantörsneutralt, där marknadens olika aktörer får tillgång till nätet/stamnätet på lika villkor.

karta region

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se