Norrbottens regionala fiberbaserade höghastighetsnät

Nätet förvaltas och utvecklas av IT Norrbotten på uppdrag av Norrbottens 14 kommuner.

Vi erbjuder ett öppet redundant konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät. Nätet är sammankopplat med Norrbottens 14 stadsnät och binder samman hela Norrbotten i en digital infrastruktur. Nätet är även sammankopplat med både Norge och Finland samt närliggande regional infrastruktur.

Genom samarbete med både lokala, regionala, nationella och internationella operatörer så innebär det att det ”regionala nätet” blir ett europeiskt nät, se Easy Fibre. Detta nät är i sin tur sammankopplat gentemot internationella kopplingspunkter i en global fiberbaserad infrastruktur.

Vårt nät är dynamiskt och utvecklas hela tiden. Ett nät som lägger grunden för kommunikation och tjänster i både dagens och morgondagens samhälle. Till nytta för offentliga verksamheter, företag och enskilda individer.

Vad vi är kända för är att vi är enkla att arbeta tillsammans med. Välkommen även du som kund att nyttja vår lokala-regionala-globala digitala infrastruktur.

 

quote icon
Vi främjar utvecklingen av nät som klarar högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se