IT Norrbotten

Vi erbjuder ett öppet redundant konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät. Nätet är sammankopplat med Norrbottens 14 stadsnät och binder samman hela Norrbotten i en digital infrastruktur. Nätet är även sammankopplat med både Norge och Finland samt närliggande regional infrastruktur.

Genom samarbete med både lokala, regionala, nationella och internationella operatörer så innebär det att det ”regionala nätet” blir ett europeiskt nät, se Easy Fibre. Detta nät är i sin tur sammankopplat gentemot internationella kopplingspunkter i en global fiberbaserad infrastruktur.

Vårt nät är dynamiskt och utvecklas hela tiden. Ett nät som lägger grunden för kommunikation och tjänster i både dagens och morgondagens samhälle. Till nytta för offentliga verksamheter, företag och enskilda individer.

Nätet förvaltas och utvecklas av IT Norrbotten på uppdrag av Norrbottens 14 kommuner.Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Regionala nätet

Det öppna bredbandsnätet är konkurrens-och leverantörsneutralt, där marknadens olika aktörer får tillgång till nätet på lika villkor.

Easy Fibre

Easy Fibre är ett tydligt alternativ och komplement för grossistmarknaden för svartfiber!

Nu har du som operatör tillgång till ett nytt, heltäckande fibernät som täcker hela Sverige, Danmark, Finland, Norge och norra Tyskland.

Vi är det enkla alternativet! Du får en enda kontakt, ett enda avtal och ett enda serviceavtal. Du får större valfrihet, enklare vardag och kanske framför allt en bättre produkt att erbjuda dina kunder!

Läs mer på easyfibre.se