Vi erbjuder ett öppet konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät. Det sammanbinder regionala nät med lokala stadsnät till en större helhet. I praktiken innebär det att våra kunder når ett stort antal stadsnät i Sverige. Vi når även vissa nät i följande länder: Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, England, Ryssland, Lettland, Estland, och Litauen.

Vårt nät är dynamiskt och utvecklas hela tiden. Nya tjänsteleverantörer och fler stadsnät ansluter sig och skapar tillsammans ett större och större nät. Ett nät som lägger grunden för kommunikation och tjänster i morgondagens samhälle.