DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR TILLGÄNGLIGHETS-ANPASSAD

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur itnorrbotten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från itnorrbotten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Catherine.melby@itnorrbotten.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Catherine.melby@itnorrbotten.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att fylla upp WCAG 2.1 A till 100% men även uppfylla WCAG 2.1 AA och AAA så långt det bara är möjligt.

Kända fel som gör att vi inte uppfyller kraven 100%

Vissa bilder saknar ALT-text. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden. (WCAG A 1.1.1)
Vi planerar att åtgärda ovanstående problem inom kort och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 A vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt WCAG 2.1 A samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer. Kravet har varit WCAG2.1 A men siten uppfyller nästan alla krav för AA och många för AAA.

Senaste bedömningen gjordes den 28 mars 2023.

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se