IT Norrbotten bjuder in regeringen till ett samtal om att bygga den arktiska kabeln

IT Norrbotten bjuder in regeringen till ett samtal om att bygga den arktiska kabeln

2017-01-20 12:48

Dagens industris ledare den 16 april tar upp behovet av en ny fiberbaserad sjökabel mellan Europa och Asien via nordostpassagen och att regeringen och Sverige här måste engagera sig i frågan. DI har helt rätt i sin analys att Sverige även måste vara delaktiga i den globala digitala utvecklingen av infrastruktur.

I Norrbotten har vi sedan ett år tillbaks genom vårt kommun och regionägda bolag, IT Norrbotten engagerat oss i frågan för att utveckla möjligheterna till en ny digital motorväg mellan Europa och Asien. Utvecklingsarbetet sker med utgångspunkt från Arktis alltså de nordligaste delarna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Arktis blir en global hubb via den fiberbaserade sjökabeln och binder då samman Europa med Asien.

Tillsammans med företag i ovanstående länder har vi startat projektet Arctic Connect, där den finska partnern är Cinia som till huvuddelen ägs av finska staten.

Men det handlar inte bara om att binda samman Europa och Asien. IT Norrbotten driver tillsammans med partners ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät. Genom det samarbetet och projektet Arctic Connect kan vi även koppla samman nordostpassagenätet med nya sjöfiberkopplingar mellan Nordamerika och Norge och även via det norrbottniska markbaserade fibernätet. På det sättet skapar vi en global världshubb i Nordkalotten.

De nya digitala rutterna ger tillgång till marknaderna i Asien, Nordamerika och Europa så att företag kan nå varandra lättare, snabbare och effektivare för att öka exporten samt öka affärssamarbetet mellan företagen i respektive land.

Digitalisering samt nya tjänster och produkter behöver infrastruktur som kan stödja digitala tjänster. Detta skapar en differentierad industrialisering inom både Arktis och Sverige samt möjliggör gränslösa tjänster och affärsmodeller mellan de berörda marknaderna.

Ett projekt av ovanstående dignitet kräver förståelse för andra kulturer, viljan att samverka, politiskt mod, affärsutveckling samt både regional, nationell och global finansiering. Vi kan konstatera; Ja Finlands sak är vår.

IT Norrbotten har därför bjudit in Infrastrukturministern Anna Johansson till ett första möte om vårt arbete med Arctic Connect. Detta är ett första steg för regeringen att bli delaktig på. Nästa steg är att delta på ett möte i Helsingfors under februari månad då trafikministrarna i Finland, Norge, Tyskland, Ryssland, Japan, Kina, Japan samt en EU- representant träffas för att diskutera Arctic Connect.

Niklas Nordstr√∂m, kommunalr√•d, Lule√• och styrelseordf√∂rande, IT Norrbotten 

Tony Blomqvist, vd, IT Norrbotten

Du kan även läsa debattartikeln här: http://www.di.se/opinion/norrbotten-bygg-den-arktiska-kabeln/