Arctic Connect – skapar arktiskt samarbete

Arctic Connect – skapar arktiskt samarbete

2017-06-28 11:00

Nu står det klart att handelskamrarna i Sverige, Norge och Finland stödjer tanken på en ny digital motorväg till Asien, genom en gemensam avsiktsförklaring kring projektet Arctic Connect.

Arctic Connect är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland för att skapa en ny digital motorväg mellan Europa och Asien. Projektet ska ge Sverige och svenska företag snabbare och säkrare kommunikation med den asiatiska tillväxtmarknaden, vilket möjliggör nya affärsmöjligheter i både Europa och Asien. Arctic Connect har potential att bli framtidens digitala handelsunion. Via den digitala motorvägen genom Arktis kan företag i Europa och Asien nå varandra snabbare och effektivare för ökad export och fördjupade samarbeten.

– Det är med glädje jag kan konstatera att vårt projekt Arctic Connect, vars syfte är att bygga en ny digital handelsplats genom en fiberbaserad sjökabel mellan Arktis och Asien stöds av Handelskamrarna i Lappland, Tromsö samt Uleåborg, säger Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten.

Projektets partners är IT Norrbotten (Sverige), Cinia (Finland), Bredbandsfylket Troms (Norge) och Polar Net (Ryssland). IT Norrbotten erbjuder Europas största öppna bredbandsnät. Nätet skapar nya möjligheter för tjänster som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

– Arctic Connect skulle ge svenska företag snabbare och säkrare kommunikation med de asiatiska tillväxtmarknaderna. Projektet skulle också göra Norrbotten än mer attraktivt och ge människor och företag större möjligheter att skapa nya marknader. Inte minst för biltestverksamheten i länet. Det skulle även vara positivt för etableringar av nya datahallar.

För att ytterligare informera kring Arctic Connect kommer vi att arrangera två seminarier under Almedalsveckan.

Välkommen till seminarier kring Arctic Connect:

Måndag 3 juli, kl 8.00, Södra Murgatan 51 (vi bjuder på frukost)

Tisdag 4 juli, kl 15.30, Södra Murgatan 51