Verksamhet

Huvuddelen av IT Norrbottens verksamhet handlar om att göra tillgängligt och möjligt. Vi gör det genom att vara operatör av en samhällskritisk infrastruktur, främst via att driva det gemensamma regionnätet, bedriva försäljning över regionnätet inom området Wholesale samt att via rollen som kommunikationsoperatör tillhandahålla en plattform för öppna stadsnät.

I tillägg har vi ytterligare uppdrag från våra ägare att jobba med utveckling för att underlätta och vara en förutsättning för digitaliseringen samt att jobba med kunskapsbildning och opinionsarbete för ökad förståelse för bredband som en drivkraft för samhällets och Norrbottens utveckling.

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se