Dra nytta av kommunernas kompetens i den regionala bredbands- och digitaliseringsdialogen

Dra nytta av kommunernas kompetens i den regionala bredbands- och digitaliseringsdialogen

2019-07-03 10:00

Digitalisering har blivit det offentliga Sveriges modeord. Allt ska digitaliseras, men få nämner hur samhällsomställning ska se ut o vem som ska ta ansvaret. Bredbandsutbyggnaden särskiljs från digitaliseringsdiskussionerna trots att frågorna är beroende av varandra. SSNf skriver till kommuner o regioner om vikten av samverkan för att få fart på digitalisering o lösa bredbandsutbyggnaden. Läs mer här: 

Dra nytta av stadsnätens kompetens i digitaliseringen av Norrbotten.

Dra nytta av kommunernas kompetens i den regionala bredbands och digitaliseringsdialogen