Konferens om ”Digitalisering – från ord till handling”

Konferens om ”Digitalisering – från ord till handling”

2019-01-30 08:00

Att ge invånarna i Norrbotten bästa tänkbara service på ett effektivt sätt är en stor

del av vad kommunernas, Region Norrbottens och myndigheternas arbete handlar om. Digitaliseringen innebär att helt nya tjänster och lösningar kan skapas som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet.

För att lyckas krävs att organisationer och företag tänker digitalt. Det gäller att hänga med nu
– i morgon är det för sent. Hur ska vi tillsammans lyckas med det?

IT Norrbotten, Norrbottens e-nämnd, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten bjuder in till en heldagskonferens där vi tillsammans fokuserar på hur vi kan tänka nytt i den digitala tidsåldern och hur vi går från ord till handling för att uppnå en digital transformation för bättre service, trygghet och ekonomisk tillväxt i Norrbotten.

Under konferensen finns bland annat följande frågor på agendan:

  • Vilket ledarskap krävs för digital utveckling?
  • Vilka resurser finns för att påverka utvecklingen?
  • Exempel på genomförd eller pågående digitalisering i Norrbotten.
  • Vad kan politiker och tjänstemän bidra med till för att utveckla digitaliseringen?

Målgrupper för konferensen är kommunalråd, ledamöter i kommunstyrelsen, politikens gruppledare, kommunchefer, skolchefer, stadsnätschefer, socialchefer, IT-/digitaliseringschefer, regionråd, ledamöter i regionstyrelsen, regiondirektör m.fl.

Datum: fredagen den 1 februari 2019

Tid: 09.00 – 14.00

Plats: HotelClarion Hotel Sense, Luleå