IT Norrbotten ansluter sig till StadshubbsAliansen

IT Norrbotten ansluter sig till StadshubbsAliansen

2018-12-20 07:00

IT Norrbotten fortsätter att driva den digitala utvecklingen i Norra Sverige. Genom att ansluta länets kommuner till StadshubbsAliansen säkerställs infrastrukturen för Internet of Things i framtiden.

StadshubbsAlliansen är ett samverkanskluster som främjar hållbar digitalisering av det smarta samhället. I dagsläget finns 12 medlemmar som tillsammans erbjuder Stadshubbar i över 40 kommuner. En stadshubb är en infrastruktur som genom radioteknik gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan i princip monteras på vad som helst och det finns sensorer för att mäta i stort sett allt.

– Genom avtalet med StadshubbsAlliansen möjliggör IT Norrbotten att stadsnäten i Norrbotten kan bygga en öppen infrastruktur för IoT och att tjänsteleverantörerna genom detta kan erbjuda IoT-lösningar till kommunala verksamheter och näringslivet i Norrbotten. Kommunerna och Region Norrbotten kan också nyttja plattformen för eget bruk om man önskar interna lösningar. Med andra ord; IT Norrbotten gör länet smartare, säger Tony Blomqvist, VD på IT Norrbotten.

Radiotekniken kallas LoRa WANTMoch är en standardiserad teknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförförbrukning och säker dataöverföring. LoRa (Long Range) har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet of Things/IoT över hela världen.

En stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i ett smart samhälle och kompletterar det befintliga fibernätet. Den första stadshubben designades och byggdes i Helsingborg av Öresundskraft för drygt ett år sedan.

– Det är riktigt roligt att få hälsa IT Norrbotten välkomna in i StadshubbsAlliansen. De representerar ett stort geografiskt område och gör att StadshubbsAlliansen nu blir rikstäckande, säger Johan Nyström, ansvarig för Stadshubben och StadshubbsAlliansen på Öresundskraft.

– Det är glädjande att öppna stadshubbar nu etablerar sig som en gemensam svensk lösning för denna typ av infrastruktur. Att de befintliga, öppna stadsnäten kompletteras med en öppen infrastruktur för IoT skapar fantastiska förutsättningar för den digitala utvecklingen, fortsätter Johan Nyström.