​Norrbottens kommuner digitaliseras till en ny nivå

​Norrbottens kommuner digitaliseras till en ny nivå

2019-06-26 09:00

Vi utökar samarbetet inom IoT i Norrbotten

Nu har Norrbottens kommuner tillsammans med IT Norrbotten startat arbetet med att digitalisera den kommunala verksamheten till en ny nivå. Nu kan soptunnor kopplas upp för att själv meddela när de behöver tömmas, motorvärmare kan fjärrstyras och övervakningar av vattennivåer i älvar kan automatiseras. Att veta mer och kunna styra effektivare är en viktig del för att skapa ett hållbart samhälle.

IT Norrbotten möjliggör genom sitt medlemskap i Stadshubsalliansen och en sedan tidigare bra samverkan med kommunerna i Norrbotten och kommunernas stadsnät en ny nivå på arbetet med att digitalisera samhället. Det handlar i grund och botten om en trådlös infrastruktur för Internet of Things till kommunerna i Norrbotten. Plattformen, bestående av sensorer, gateways för kommunikation (LoRa), system för lagring, bearbetning, analys och presentation gör det möjligt att fånga upp data från i princip allt i vår tillvaro. Kommunerna har nu möjlighet att koppla upp sådant som tidigare var dyrt och komplicerat att styra, övervaka och analysera

– Vi hjälper kommunerna att snabbt och enkelt komma igång med tekniken, vilket kommer att kunna generera effektiviseringar och kostnadsminskningar men även öka servicenivån inom olika verksamheter i kommunerna, säger Tomas Sundström vd, IT Norrbotten.

Två kommuner som redan startat pilotprojekt inom plattformen är Haparanda och Boden. Haparanda är i startgroparna med att genomföra fjärrmätningar av vattennivåerna i Torneå älv. På så sätt kan man hålla koll på de skyddsvallar som förhindrar översvämningar.

– Med automatiserad övervakning av vattennivåerna i Torneå älv under vårfloden kan vi följa nivåerna timme för timme och snabbare vidta åtgärder om något händer, säger Rolf Sannebjörk, IT-chef Haparanda kommun.

Boden Energi tittar på att mäta nivåer i olika dammar och vattendrag. Även andra kommuner är igång med att göra styrningar av olika system i fastigheter och kontroller av rumsbeläggning och parkeringar.

– Att ligga i framkant när det gäller området som populärt kallas Internet of Things är en viktig framtidsfråga för Norrbotten och egentligen helt avgörande för att klara framtidens utmaningar. Det är en naturlig del av IT Norrbottens roll som möjliggörare inom området digital infrastruktur, säger Tomas Sundström vd, IT Norrbotten.

Faktaruta: Internet of Things

Internet of Things (IoT) eller sakernas internet är ett samlingsbegrepp för uppkopplade prylar. Det innebär att enheter som tidigare inte varit uppkopplade till internet nu är det via sensorer. Det kan handla om telefoner, maskiner, kläder och även människor. De uppkopplade objekten kan styras från separata enheter, reagera på kommandon, analysera och kommunicera med varandra.