Regionnätet, navet i framgångsrik kommunal digitaliseringssamverkan

Regionnätet, navet i framgångsrik kommunal digitaliseringssamverkan

2022-06-21 12:38

Norrbotten går återigen i bräschen för samverkan, när samtliga 14 kommuner nu är anslutna till en gemensam datacenterlösning via det gemensamma regionala fibernätet. Satsningen höjer säkerheten och tillgängligheten i förvaltningarnas tjänster. Den skapar också grund för en kvalitetshöjande effektivisering och automatisering.

IT Norrbottens del i lösningen är ett uppgraderat regionnät, med utökning av kapaciteten, förbättrad säkerhet och redundans som förstärker tillgängligheten och minskar sårbarheten för samtliga kommuner. ”Detta är ett viktigt steg för oss att kunna erbjuda Norrbotten ett nät i världsklass och möjliggöra stora synergier för Kommunerna i Norrbotten” Lars Bergh, Säljansvarig hos IT Norrbotten.

Den sammantagna lösningen skapar förutsättningar för ytterligare utveckling av digitala tjänster i länet, generellt och centrerat kring olika datacenterlösningar. ”Det här är ett utmärkt exempel på hur IT Norrbotten kombinerar affär och regional utveckling i det vi kallar för affärsmässig samhällsnytta”, avslutar Lars Bergh.