IT Norrbotten  om Corona/Covid-19

IT Norrbotten om Corona/Covid-19

2020-03-20 01:00

I och med spridningen av Corona/Covid-19 har en väl fungerande bredbandsinfrastruktur blivit en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Med bredband ges möjligheten att arbeta och sköta skolarbete hemifrån, mötas via nätet, ställa frågor till sjukvården och sprida viktig information om situationen som vi alla står inför. Det är möjligheter som gör att vi kan ta ansvar för att minimera hur Corona/Covid-19 påverkar vårt samhälle och våra medmänniskor.

För oss på IT Norrbotten har det alltid varit viktigt att säkerställa en trygg och stabil infrastruktur för våra kunder. Vi följer noggrant utvecklingen av Corona/Covid-19 och arbetar kontinuerligt med att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i våra nät. Vi samarbetar också med andra branschorganisationer för att hjälpa varandra med personal, utrustning och underhåll om det skulle behövas.

Spridningen av Corona/Covid-19 innebär också stora utmaningar för många organisationer och företag. Genom att säkerställa leveransen av trygg infrastruktur hoppas vi kunna bidra till att alla kan sköta vardagen på bästa sätt och på så sätt minska både de hälsomässiga och ekonomiska effekterna.

Vi kommer att fortsätta vårt daglig arbete med att säkerställa trygg och stabil infrastruktur för att för oss är det viktigt att du som kund är trygg i valet av IT Norrbotten som din infrastrukturleverantör.

Om du som kund har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.