Hållbar uthållighet – grön reservkraft hos IT Norrbotten

Hållbar uthållighet – grön reservkraft hos IT Norrbotten

2022-05-13 01:41

En grönare värld med långsiktig hållbarhet och lägre fossilt beroende är mångas mål. Nu drar IT Norrbotten sitt första strå till stacken genom att ta i drift det första reservkraftaggregatet med bränsleceller i stället för fossila drivmedel. ”Det här är riktigt intressant, och helt i linje med de direktiv om hållbarhetsarbete som våra ägare regionen och Norrbottens 14 kommuner gett oss”, säger Tomas Sundström, VD för IT Norrbotten.

Under maj månad driftsattes IT Norrbottens nya reservkraftaggregat i Överkalix, en anläggning som bygger på bränsleceller med vätgasdrift. Anläggningen, från Ballard, levereras av Vattenfall som även står för vätgasen som produceras med grön energi.

”Förutom att bränslecellstekniken ger ekonomiska fördelar i ett minskat underhållsbehov jämfört med traditionella dieselgeneratorer samt eliminerar lokala avgasutsläpp under drift så är förstås klimatpåverkan betydligt lägre och ytterligare ett steg på vägen mot minskat oljeberoende. Man kan därmed alltså ersätta importerad energi med lokalproducerad sådan”, säger Jonas Tiger, projektledare och nodansvarig hos IT Norrbotten.

Anläggningen är en pilotanläggning finansierad av Post- och Telestyrelsen, PTS i syfte att skapa drifterfarenhet i utmanande klimat som ett led i PTS arbete med ökad motståndskraft och uthållighet i elektronisk kommunikation.

”Vi ser framför oss en vidare utbyggnad av vätgasbaserade reservkraftsanläggningar och förhoppningsvis ger denna pilot ett bra underlag för fortsatt utveckling mot ett ännu mer hållbart IT- och telekomsamhälle”, avslutar Jonas Tiger.