NORRBOTTENS NYA REGIONNÄT

NORRBOTTENS NYA REGIONNÄT

2022-10-28 10:41

De senaste två åren har IT Norrbotten gjort stora satsningar på ett säkrare och mer robust regionalt fibernät med kraftigt utökad prestanda. ”På de sträckor vi har haft fiberbrist har vi uppgraderat antalet fiber för att möta framtidens behov. Dessutom utökar vi antalet fiber på sträckor som byggs om i samband med andra infrastrukturägares satsningar, t.ex. Trafikverket och Vattenfall”, säger Greger Björk, Nätansvarig hos IT Norrbotten.

Norrbotten är en central del av Nordkalotten och en högintressant del av Europa. ”Det märks tydligt då vi numera levererar våglängder på 100 Gbit/s med slutdestination i övriga Europa”, avslutar Greger med stolthet.