Våglängder

Tjänsten Våglängder är en grossisttjänst som innebär hög bandbredd över långa distanser. Tjänsten baseras på WDM-plattform som implementeras i IT Norrbottens fibernät.

Varje överföringskanal kan konfigureras individuellt med definierad kapacitet upp till 10 Gbit/s. Våglängdstjänsten är helt transparent vilket innebär att ni som kund har full kontroll över ert nät och tjänster.

  • Tjänsten Våglängder erbjuder alternativa bandbredder upp till 10 Gbit/s.
  • Tjänsten är uppmätt och kvalitetssäkrad före leverans.
  • Övervakning dygnet runt, året runt.
  • Hög tillgänglighet tillämpas och redundans kan erbjudas.
  • Felanmälan och felavhjälpning dygnet runt.

Tekniska fakta

WDM-plattformen accepterar följ- ande inkommande optiska signaler:

  • 2,5 Gbit/s och 10 Gbit/s SDH-ramad signal (ITU-TG.707).
  • GbE (IEEE 802.3z).
  • 10 GbE (IEEE 802.3ae).
  • Ospecificerad signal med en kapacitet av 100 Mbit/s – 1,25 Gbit/s för transparent och asynkron överföring.
  • Inkommande signal måste vara en optisk signal med en kapacitet av 100 Mbit/s – 10 Gbit/s.