Redundans

Verksamhetskritiska system och applikationer ställer höga krav på tillförlitlig datakommunikation. Ett avbrott i ett system kan innebära allvarliga konsekvenser. Tjänsten garanterar maximal tillgänglighet till er kommunikationstjänst. Vid problem med huvudförbindelsen eller utrustningen ansluts förbindelserna via en annan väg.

Logisk redundans
Logisk redundans innebär att er trafik automatiskt omdirigeras till en annan länk om ett fel uppstår i er ordinarie förbindelse.

Fysisk redundans
Fysisk redundans säkerställer att trafikvägarna är helt separerade i vårt eget nät men single point of failure kan förekomma.

Full fysisk redundans
Full fysisk redundans ger maximal säkerhet. Genom geografiskt separerade förbindelser försäkrar vi att ingen av punkterna på sträckorna är gemensamma. För att kunna garantera helt separata framföringsvägar måste IT Norrbotten leverera båda sträckorna.