Nodutrymme

Tjänsten Nodutrymme erbjuder dig som kund tillgång till utrymme för att montera in er egen tekniska utrustning. Tjänsten kan levereras i samtliga av våra huvudnoder samt i de förstärkarnoder som existerar längs de längre sträckorna i regionnätet.

Alla nodutrymmen är byggda enligt Post- och telestyrelsens rekommendationer för robusta nät och är utrustade med UPS, reservkraft, 48 v, 220/380 V. Brand- och inbrottslarm samt klimatanläggning finns i samtliga noder.

Ni kan välja mellan rackplats eller komplett stativ. Vi erbjuder även tjänster för montering av er utrustning.

Ni får tillträde till nodutrymmet dygnet runt enligt uppgjorda rutiner.

Tekniska fakta

  • UPS-kraft
  • Reservkraft
  • A + B-kraft
  • 48 V
  • 220/380 V
  • Klimatanläggning