Ethernet Direct – Tjänsten

Tjänsten Ethernet Direct möjliggör ihopkoppling av era verksamhetsställen till ett gemensamt nät för att effektivt utnyttja flera olika tjänster, till exempel samma säljsystem.

Ni kan ansluta två verksamhetsställen via en central router eller switch. Brandvägg och säkerhetsfunktion behövs då endast på ett av kontoren. Med hög kapacitet överbryggas avstånd och ger möjlighet till en mer sammanhållen organisation och homogen teknikplattform.

Tjänsten Ethernet Direct är en punkt till punkt-förbindelse, Ethernet VLAN med valbar bandbredd från 2-1000 Mbit/s.

  • Tjänsten Ethernet Direct erbjuder alternativa bandbredder upp till 1000 Mbit/s.
  • Tjänsten är uppmätt och kvalitetssäkrad före leverans.
  • Övervakning dygnet runt, året runt.
  • Hög tillgänglighet tillämpas och redundans kan erbjudas.
  • Felanmälan och felavhjälpning dygnet runt.

Tekniska fakta

Tjänsten baseras på switchad Ethernet IEEE 802.3 och med privat Mac-adress tabell för varje tjänst. Standarder enligt IEEE 802.1Q och 802.1p används i nätet.

Option

Som tillägg finns reservation av bandbredd. Det innebär att en del av tjänstens totala bandbredd avsätts till viss applikation till exempel IP- telefoni.

Normalt räcker det med att kundens utrustning prioriterar applikationer eftersom tjänstens kapacitet är garanterad och reserverad i nätet.