Stadsnät i Samverkan
”Stadsnät i Samverkan” är en samarbetsmodell för mindre stadsnät. Syftet med samverkan är att ge effektivare service samt ge fler och bättre tjänster till slutkunderna.

Samverkan minskar kostnader, öka intäkterna, ger effektivare service samt ger fler och bättre tjänster för slutkunderna. Samverkan medför också att Stadsnäten, genom att arbeta tillsammans, enklare kan uppnå de av PTS uppsatta kraven på driftsäkerhet.

”Stadsnät i Samverkan” medför att stadsnäten, genom att arbeta tillsammans, enklare kan uppnå hög säkerhet i stadsnäten.

”Stadsnät i Samverkan” går ut på att se alla deltagande stadsnät som en del i ett enda stort stadsnät, på så sätt kan vi effektivisera vårt arbete och uppnå skaldriftsfördelar som kommer till nytta för kunderna i stadsnäten.

Många stadsnät är små stadsnät. Det kan leda till svårigheter att locka till sig tjänsteleverantörer och därmed tjänster till slutkunderna. Genom att se kunderna i alla de ingående stadsnäten som en kundkrets ökar intressent från tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster internet, ip-telefoni, tv m.m. På så sätt kan vi erbjuda flera tjänsteleverantörer i samtliga nät som ingår.

Alla stadsnät är välkomna att ansluta sig till ”Stadsnät i Samverkan”.

Läs mer om Stadsnät i Samverkan (pdf)

Stadsnätsoperatör
IT Norrbotten verkar som Stadsnätsoperatör (SO) för alla stadsnät som ansluter sig. Som SO ansvarar IT Norrbotten för att tjänsteleverantörerna når slutkunderna i alla anslutna stadsnät. Alla anslutna stadsnät kan via IT Norrbotten få service 24 timmar om dygnet.

IT Norrbotten möjliggör en öppen Tjänsteplattform med flera konkurrerande Tjänsteleverantörer och stort urval av tjänster för kunderna.

Slutkunder
Genom vår samverkan kan stadsnäten nu erbjuda slutkunder, d.v.s. hushåll och företag, tillgång till fler tjänsteleverantörer och därmed ett ökat tjänsteutbud till konkurrenskraftiga priser. På så sätt skapar vi en ökad valfrihet för medborgarna.

Anslutna tjänsteleverantörer
AllTele Universal Telecom T3 Bahnhof Tyfon Bredband2 IT-mästaren Sappa Boxer