Stadsnät i samverkan – en överlevnadsfråga för mindre stadsnät

Stadsnät i samverkan – en överlevnadsfråga för mindre stadsnät

2017-07-04 04:40

ALMEDALEN. IT Norrbotten presenterade vid ett välbesökt seminarium på tisdagen sin samarbetsmodell för mindre stadsnät. ”Stadsnät i samverkan” är en samarbetsmodell som ger stadsnät möjlighet att effektivisera driften och skapa säkrare nät. Samverkan minskar kostnader, ökar lönsamheten, ger effektivare service samt ger fler och bättre tjänster för slutkunderna. Samverkan medför också att stadsnäten, genom att arbeta tillsammans, enklare kan uppnå de av PTS uppsatta kraven på driftsäkerhet.

Catherine Melby, stadsnätsansvarig IT Norrbotten, presenterade IT Norrbottens samarbetsmodell för mindre stadsnät. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, är det stor skillnad i den digitala utvecklingen mellan stora och små kommuner. Det gäller såväl kommunernas egen service som utbudet av tjänster från privata leverantörer.

– Små stadsnät har svårare att uppfylla PTS krav på driftsäkerhet och få ekonomin att gå ihop på grund av det begränsade kundunderlaget. Samtidigt ställer medborgarna och företagskunderna lika höga krav på utbud och service som i storstäderna, säger Catherine Melby, stadsnätsansvarig IT Norrbotten.

”Stadsnät i samverkan” ger de små stadsnäten möjlighet att möta de förändrade kraven på stadsnäten samt att effektivisera sin verksamhet.

Crister Lundgren, stadsnätschef, Älvsbyns kommun, presenterade den verklighet ett litet stadsnät verkar i.

– För oss har det varit nödvändigt att hitta samverkansformer. Vi har företagskunder som till stor del använder sig av molnbaserade tjänster, vilket måste fungera dygnet runt året om. Samtidigt som privatkunder ställer höga krav på tillgänglighet. Jag har 700 slutkunder i stadsnätet som jag ska ta ut kostnaderna ifrån, och de är inte intresserade av att betala dubbelt så mycket som man får göra i större städer, säger Crister Lundgren, stadsnätschef, Älvsbyns kommun.

En liten aktör blir också ointressant gällande tjänsteutbud. Där blir det ännu viktigare med samverkan.

– Om Crister kommer till en aktör med sina 700 slutkunder är de flesta operatörerna ointresserade av att erbjuda ett tjänsteutbud. Däremot om Crister kommer tillsammans med flera andra stadsnät blir han helt plötsligt intressant när volymen ökar, säger Catherine Melby, stadsnätsansvarig IT Norrbotten.

”Stadsnät i samverkan” har i dagsläget fem aktiva stadsnät; Arvidsjaur, Älvsbyn, Kalix, Jokkmokk och Pajala. Modellen utvecklas för fullt av IT Norrbotten som nu kan erbjuda stadsnätsmodellen till alla intresserade stadsnät.

I den avslutande paneldebatten framkom bland annat;

Dan Lems, bredbandsdexpert, Sveriges kommuner och landsting:

– Samverkan är förmodligen den bästa lösningen för små stadsnät, både nu och framtiden. Har man inte börjat tänka i de här banorna ska man göra det omgående. Det blir en överlevnadsfråga inte bara för stadsnätet utan även för regionen om de ska kunna attrahera företag att etablera sig på orten.

Crister Lundgren, stadsnätschef, Älvsbyns kommun:

– När du jämför ekonomin i en samverkan, kan du inte jämföra med den ekonomi stadsnätet har idag. Du måste jämföra med den ekonomi du skulle ha i framtiden, om du skulle göra allting själv, med den kvalitetshöjning omvärlden efterfrågar. Där finns de stora pengarna att spara.

Catherine Melby, stadsnätsansvarig IT Norrbotten:

– Det viktiga för små stadsnät är att kunna erbjuda tillgänglighet, valfrihet i tjänsteutbud, kvalité på tjänsten. Tillsammans i ett stadsnät säkerställer du att kunderna får detta, till en lägre kostnad än om du skulle driva alla frågor själv.

Tony Blomqvist, vd IT Norrbotten.

– Ur tjänsteleverantörens synvinkel blir samtliga anslutna stadsnät att betrakta som ett enda stort stadsnät. Det skapar möjlighet till fler och bättre tjänster för slutkunderna samtidigt som det skapar förhandlingsfördelar.