Tjänsten Svartfiber punkt till punkt ger kunden tillgång till en högkvalitativ optisk förbindelse. Kunden kan koppla samman sina egna nät via en svartfiber med specifikt gränssnitt och kvalitet.

Tjänsten erbjuds för kunder som har behov av egna kommunikationslösningar och överföring av hög kapacitet.
Med Svartfiber kan kunden bära fram sina tjänster kostnadseffektivt och utan begränsningar.

Vi håller ihop tjänsten från adress till adress, vilket innebär att kunden behöver endast en kontakt för att etablera önskad förbindelse.

Kontakta oss om du vill veta mer om svartfiber.

Svartfiber (pdf)