Med tjänsten Ethernet Multipoint kan ni binda samman flera av era verksamheter i ett gemensamt nät. Ni kan då exempelvis koppla upp huvudkontoret med hög kapacitet (er backbone) och de mindre kontoren med lägre kapacitet i ett eget nätverk. På så sätt optimerar ni ert kapacitetsbehov. Tekniken möjliggör att samma datasystem kan användas överallt och genom att bandbredden är dedikerad kan möten köras via videokonferens med bra ljud och bild.

Tjänsten bygger på att ni kan skapa er egen nätstruktur med valfri bandbredd. Ethernet Multipoint möjliggör centralisering av alla system vilket minskar kostnader och ökar säkerheten.

  • Tjänsten Ethernet Multipoint erbjuder alternativa bandbredder upp till 1 Gbit/s.
  • Tjänsten är uppmätt och kvalitetssäkrad före leverans.
  • Övervakning dygnet runt, året runt.
  • Hög tillgänglighet tillämpas och redundans kan erbjudas.
  • Felanmälan och felavhjälpning dygnet runt.

Ethernet Multipoint (pdf)