Tjänsten Ethernet Direct möjliggör, med enkel teknik och dedikerad bandbredd, ihopkoppling av era kontor till ett gemensamt nät för att effektivt utnyttja flera olika tjänster, till exempel samma säljsystem.

Ni kan ansluta två enheter via en central router eller switch. Brandvägg och säkerhetsfunktion behövs då endast på ett av kontoren. Med hög kapacitet överbryggas avstånd och ger möjlighet till en mer sammanhållen organisation och homogen teknikplattform.

Tjänsten Ethernet Direct är en punkt till punkt-förbindelse, Ethernet VLAN med valbar bandbredd från 2-1000 Mbit/s.

  • Tjänsten Ethernet Direct erbjuder alternativa bandbredder upp till 1 Gbit/s.
  • Tjänsten är uppmätt och kvalitetssäkrad före leverans.
  • Övervakning dygnet runt, året runt.
  • Hög tillgänglighet tillämpas och redundans kan erbjudas.
  • Felanmälan och felavhjälpning dygnet runt.

Ethernet Direct (pdf)