IT Norrbotten

IT Norrbotten erbjuder tjänster för såväl företag, organisationer och offentlig verksamhet som för operatörer och tjänsteleverantörer. Vi har en lösning för dig, oavsett om du vill knyta samman era verksamheter i ett gemensamt datanät, etablera ett IP-nätverk för avancerade videomöten, bygga ett backbone för basstationer eller leverera tv- och internettjänster.

Med våra kapacitetstjänster kan du knyta ihop era verksamheter i ett gemensamt datanät. Vi bygger VLAN som sträcker sig över stora områden och kopplar samman kundens olika lan, nätverk som överbygger avstånd mellan kontor eller orter.

Operatörstjänster
För dig som operatör eller tjänsteleverantör fungerar vi som grossist. Vi levererar transportnättjänster såsom kapacitet, våglängder och uthyrning av svartfiber. Vi sätter också stort fokus på driftsäkerhet med SLA efter önskemål.IT Norrbotten erbjuder tjänster för såväl företag, organisationer och offentlig verksamhet som för operatörer och tjänsteleverantörer.

Ethernet Direct

Ethernet Direct möjliggör ihopkoppling av era verksamhetsställen till ett gemensamt nät för att effektivt utnyttja flera olika tjänster, till exempel samma säljsystem.

Läs mer

Ethernet Multipoint

Med Ethernet Multipoint kan ni binda samman flera av era verksamheter i ett gemensamt nät.

Läs mer

Nodutrymme

Nodutrymme erbjuder dig som kund tillgång till utrymme för att montera in er egen tekniska utrustning.

Läs mer

Redundans

Full fysisk redundans
 ger maximal säkerhet. Genom geografiskt separerade förbindelser försäkrar vi att ingen av punkterna på sträckorna är gemensamma.

Läs mer

Svartfiber

Svartfiber punkt till punkt ger ditt företag tillgång till en högkvalitativ optisk förbindelse. Ni kan koppla samman era egna nät via svartfiber med specifikt gränssnitt och kvalitet.

Läs mer

Våglängder

Våglängder är en grossisttjänst som innebär hög bandbredd över långa distanser. Tjänsten baseras på WDM-plattform som implementeras i IT Norrbottens fibernät.

Läs mer