IT Norrbotten erbjuder en mängd tjänster för såväl företag och organisationer som operatörer och tjänsteleverantörer. Vi har en lösning för dig, oavsett om du vill knyta samman dina verksamheter i ett gemensamt datanät, etablera ett IP-nätverk för avancerade videomöten, bygga ett backbone för basstationer eller leverera tv- och internettjänster via stadsnäten.

Företagstjänster

Med våra kapacitetstjänster kan ni knyta ihop era verksamheter i ett gemensamt datanät. Vi bygger VLAN som sträcker sig över stora områden och kopplar samman kundens olika lan, nätverk som överbygger stora avstånd mellan kontor eller orter. Det är som att all personal finns i samma hus, även om det skiljer 60 mil mellan rummen.

När ni kopplar in er mot ett gemensamt system med samma servrar, brandväggar och växel sparar ni pengar och gör driften både enklare och säkrare. Medarbetare kan dela tunga filer mellan olika verksamhetsställen lika lätt som inom samma kontor.

Det blir enklare att köra videokonferenser istället för fysiska möten, vilket sparar både pengar och miljö. Ni får alltid helt egen kapacitet via Ethernet-kanalen, som garanterar bra kvalité både på ljud och bild. Ni kan med våra tjänster även dela på gemensam internetanslutning till en totalt lägre kostnad och högre effektivitet än att hämta internet på de olika verksamhetsställena.

Operatörstjänster

För dig som operatör eller tjänsteleverantör fungerar vi som grossist. Vi levererar transportnättjänster och kapacitet, exempelvis våglängder och uthyrning av svartfiber, och sätter stort fokus på driftsäkerhet. Bland våra kunder finns alla de största nordiska operatörerna som ställer mycket höga krav på kapacitet, redundans och tillgänglighet.

Via vårt öppna nät kan du som tjänsteleverantör expandera utan tunga infrastrukturinvesteringar. Du får tillgång till ett stort antal stadsnät inom Sverige. Vi kan även leverera kapacitet till Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, England, Ryssland, Lettland, Estland, och Litauen.