IT Norrbotten

IT Norrbotten erbjuder tjänster för såväl företag, organisationer och offentlig verksamhet som för operatörer och tjänsteleverantörer. Vi har en lösning för dig, oavsett om du vill knyta samman era verksamheter i ett gemensamt datanät, etablera ett IP-nätverk för avancerade videomöten, bygga ett backbone för basstationer eller leverera tv- och internettjänster.

Med våra kapacitetstjänster kan du knyta ihop era verksamheter i ett gemensamt datanät. Vi bygger VLAN som sträcker sig över stora områden och kopplar samman kundens olika lan, nätverk som överbygger avstånd mellan kontor eller orter.

Operatörstjänster
För dig som operatör eller tjänsteleverantör fungerar vi som grossist. Vi levererar transportnättjänster såsom kapacitet, våglängder och uthyrning av svartfiber. Vi sätter också stort fokus på driftsäkerhet med SLA efter önskemål.IT Norrbotten erbjuder tjänster för såväl företag, organisationer och offentlig verksamhet som för operatörer och tjänsteleverantörer.