Vattenfall producerar omkring 20 procent av den el som konsumeras i Norden. Deras vattenkraftverk finns i hela landet, varav de största finns i de nordligaste älvarna. Vattenfall har ett stort behov att kunna drifta och övervaka sina anläggningar på ett rationellt sätt. Via IT Norrbottens nät kan bolaget lösa denna viktiga uppgift, för en effektiv och säker drift av de olika produktionsenheterna.

vattenfall.se