Softronic är ett IT- och managementbolag, med grundidén att leverera IT-lösningar som bidrar till affärsutveckling, ökad konkurrenskraft och bättre affärer. Genom erfarenhet och kompetens inom internetteknik, strategi och affärsutveckling tar Softronic ett helhetsansvar – från behovsanalys och utveckling till implementering, drift och förvaltning. Bland våra kunder finns många transaktionsintensiva verksamheter som fackförbund, organisationer, a-kassor etc.

IT Norrbotten har kopplat ihop Softronics verksamheter i ett kraftfullt nät med dedikerad bandbredd, inklusive redundans och Ip-telefoni.

softronic.se