Region Norrbotten har med hjälp av IT Norrbotten kunnat koppla samman länets fem sjukhus, 33 vårdcentraler och 34 tandvårdskliniker i ett gemensamt nät. Resultatet är ett redundant fiberbaserat höghastighetsnät med hög kvalité och tillgänglighet. Helt enkelt ett nät att lita på, vilket är a och o när det handlar om liv och död.

Med hjälp av IT Norrbottens nät har Region Norrbotten skapat ett flertal tillämpningar som effektiviserar verksamheten: elektroniska recept, journalsystem, digitaliserad röntgenhantering, virtuella möten och IP-telefoni.

norrbotten.se