Norrbotten är ett internationellt län med många olika nationaliteter. Här finns 200 barn med rätt till modersmålundervisning inom 91 olika språk. Norrbottens kommuner arbetar med att samordna modersmålsundervisningen mellan skolor och kommuner, för att skapa tillräckligt stora grupper och erbjuda behöriga lärare i alla språk. Det leder till att alla skolenheter får tillgång till samma undervisningsutbud och att fler elever kan utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.

www.bd.komforb.se