Alltele erbjuder telefoni- och bredbandstjänster till hushåll och företag i Sverige. Företaget är en nätoberoende operatör och investerar därför inte i egna fysiska nät.

Alltele köper kapacitetstjänster av IT Norrbotten för att paketera och leverera egna tjänster till slutkunden. Via IT Norrbottens nät kan Alltele leverera tjänster till stadsnäten, som med sin moderna fiberinfrastruktur är konstruerade för att hantera IP-telefoni och bredbandstjänster både med hög överföringshastighet och med hög driftsäkerhet.

alltele.se