IT Norrbotten har på ett helt nytt sätt kopplat ihop kommuner och landsting i en gemensam plattform för distansmöten. Det öppnar nya möjligheter för samordning och samarbete mellan kommuner och landsting.

Kommunförbundets presidium var först ut och genomför nu sina möten på distans. På samma sätt möts kommunchefer, kommunalråden och andra verksamhetschefer via nätet.

Det effektiviserar den administrativa mötesverksamheten inom och mellan kommunerna. Resandet minskar och man sparar både tid, pengar och miljö.