Folktandvården i Norrbotten har ca 30 kliniker i länet utspridda på 50 mil i nord-sydlig riktning samt 30 mil i öst-västlig riktning. Men specialisttandvården är nästan uteslutande lokaliserad till kusten och framför allt Luleå. Det blir många tidskrävande resor både för patienter och specialister.

I dag med hjälp av videokonferensmöten möts patient, allmäntandläkarteam och specialist i realtid. Man går igenom journal, röntgen och andra sjukdomsdata och diskuterar behandlingsalternativ.

Länets tandvårdskliniker har tillgång till specialistvård precis när man behöver den och patienten får god och säker vård på sin hemort.

Videokonferenstekniken är också ett viktigt verktyg för verksamhetsutvecklingen och den används både för utbildning och administrativa möten inom folktandvården.