Överlämningen mellan sjukvården och kommunens omsorg är ett viktigt led i den trygga och säkra vård som alla invånare i Sverige har rätt till. Vid samordnad vårdplanering överförs det medicinska ansvaret från en vårdgivare till en annan.

Biståndshandläggaren, vård- och omsorgspersonal samt anhöriga medverkar, vilket ofta innebär långa resor och stor tidsåtgång.

Med hjälp av videokonferensmöten har fler parter möjlighet att delta i vårdplaneringsmötena. När alla parter kan medverka ökar kvalitén på vården. Det innebär även stora tidsvinster, ekonomiska besparingar, samt minskade utsläpp när resandet minskar.