Ett exempel på fjärrkonsultation är tandvården där allmäntandläkarteam och specialist gemensamt kan gå igenom journaler, röntgenbilder och diskutera behandlingsalternativ. Tekniken bidrar till effektiv vård när patienten behöver den.