Vi trodde på en gemensam infrastruktur. På ett snabbt och säkert bredband som leder till lönsamma affärer, effektiva samhällstjänster och individuell frihet för alla invånare i vårt glesbebyggda län.

Fördelarna är många för såväl företag och offentliga aktörer som den enskilde individen. Enklare mötesformer, ekonomiska besparingar, effektivare vård, större tjänsteutbud, konkurrensmässiga priser och smidigare it-underhåll är några exempel.