IT Norrbottens ansvar är nätet i Norrbotten samt alla överföringar och all distribution till stadsnäten som går via vårt nät. Vi verkar för att alla stadsnät i Norrbotten ska klara högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

Varje bredbandsanslutning ska klara av att leverera internet, tv och telefoni via ett och samma uttag. IT Norrbotten certifierar länets stadsnät enligt standarden SKA, Säker KundAnslutning i samverkan med Absilion AB. Mer om certifieringen.