Det öppna bredbandsnätet är konkurrens-och leverantörsneutralt, där marknadens olika aktörer får tillgång till nätet på lika villkor

Öppna nät skapar konkurrens som ger ett bättre utbud av tjänster och ökad valfrihet för slutanvändaren.

Ett öppet nät gynnar därför många olika aktörer:

  • Bredbandsoperatörer som vill hyra svartfiber för att bygga egna nät.
  • Tjänsteleverantörer som vill erbjuda tjänster och få tillgång till ett aktivt bredbandsnät med anslutna användare.
  • Mobiloperatörer som behöver fiber för att kunna bygga ut mobilt bredband.
  • Samhällsaktörer (stat, myndigheter, kommuner, landsting) som vill kommunicera med och erbjuda e-tjänster till såväl privatpersoner som företag.

Öppna nät säkerställer både infrastrukturkonkurrens som tjänstekonkurrens.

Rapport om öppna nät – Svenska Stadsnätsföreningen