30 s Reklamfilm


Under maj 2014 körde vi en 30 s reklamfilm på TV. Med filmen ville vi marknadsföra vårt varumärke och visa på vilka möjligheter som finns med nätet.

Framtidssäkra öppna bredbandsnät


IT-infrastrukturen är viktig bärare av dagens elektroniska tjänster och samhällsviktiga funktioner. Genom att ständigt förbättra nätets kvalité och robusthet, möter vi kundernas alltmer ökande krav på säkerhet och kapacitet. Se filmen om framtidssäkra nät.

Nyttan med bredband


De stora avstånden i Norrbotten kräver nytänkande och smarta lösningar. Att genomföra möten genom videokonferens spar tid, pengar och miljö. För Norrbottens läns landsting och kommuner finns många exempel på sådana vinster. Här presenterar vi några.